სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ნოემბერი

თარიღი: 21 დეკემბერი 2020

წელი