მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის III კვარტალი

თარიღი: 24 დეკემბერი 2020

წელი