მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა)

თარიღი: 28 დეკემბერი 2020

წელი