ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ნოემბერი 2020

თარიღი: 31 დეკემბერი 2020

წელი