საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა

თარიღი: 30 ივნისი 2011

წელი