საქსტატი საწარმოთა II კვარტლის გამოკვლევას იწყებს

თარიღი: 30 ივნისი 2011

წელი