საქსტატი ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების სტატისტიკურ გამოკვლევას იწყებს

თარიღი: 1 ივლისი 2011

წელი