საქსტატში არაკომერციული ორგანიზაციების სტატისტიკური გამოკვლევა მიმდინარეობს

თარიღი: 18 ივლისი 2011

წელი