ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება დეკემბერი 2020

თარიღი: 29 იანვარი 2021

წელი