ქალი და კაცი საქართველოში 2020

თარიღი: 29 იანვარი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა,  გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) მხარდაჭერით სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2020“,  მოამზადა.   პუბლიკაცია მომხმარებლისთვის ქართულ და ინგლისურ ენებზეა ხელმისაწვდომი და იგი რიგით მეთოთხმეტე გამოცემაა.  

წინა წლებთან შედარებით ახალ გამოცემაში დამატებულია საქსტატის მიერ 2018 წელს ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევის შედეგად მიღებული ახალი მაჩვენებლებიც, რომლებიც  სრულ შესაბამისობაშია მდგრადი განვითარების მიზნებთან. 

პუბლიკაციაში მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემები ასახავს ქვეყანაში არსებული გენდერული თანასწორობის 2019 წლის ძირითად ტენდენციებს. აღნიშნული პუბლიკაცია გამოირჩევა იმითაც, რომ მოცემულია გენდერული სტატისტიკის ცალკეული მიმართულებების ანალიზი.

სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2020“ განთავსდა საქსტატის ვებ-გვერდზე https://www.geostat.ge/media/36191/ქალი-და-კაცი-2020.pdf
და გენდერული სტატისტიკის პორტალზე http://gender.geostat.ge/gender/index.php?lang=ka#publications

ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის.

წელი