ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის იანვარი

თარიღი: 3 თებერვალი 2021