ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 ივნისი

თარიღი: 1 აგვისტო 2011