საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 15 თებერვალი 2021

წელი