საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წელი და 2020 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 16 თებერვალი 2021