სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 17 თებერვალი 2021

წელი