სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) (2020 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 19 თებერვალი 2021

წელი