სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის იანვარი

თარიღი: 19 თებერვალი 2021