ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის ივლისი

თარიღი: 3 აგვისტო 2011

წელი