საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 5 მარტი 2021

წელი