პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის წლიური და 2020 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 11 მარტი 2021

წელი