საქსტატის საბჭომ სტატისტიკის განვითარების ეროვნული სტრატეგია დაამტკიცა

თარიღი: 5 აგვისტო 2011

წელი