სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის თებერვალი

თარიღი: 19 მარტი 2021

წელი