სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების წლიური გამოკვლევა

თარიღი: 18 მარტი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველომ დაიწყო სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების წლიური გამოკვლევა (2009 წლის შედეგების საფუძველზე). გამოკვლევას ექვემდებარება ქვეყანაში მოქმედი ყველა სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება....


წელი