საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 22 მარტი 2021

წელი