საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ივლისი

თარიღი: 24 აგვისტო 2011

2011 წლის იანვარ–ივლისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე) 4832 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა .....