საქსტატი მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდებს ნერგავს

თარიღი: 29 მარტი 2021

საქსტატი სამუშაო ძალის გამოკვლევაში მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდებს ნერგავს, რა მიზნითაც საველე პერსონალისთვის ფართომასშტაბიან ტრენინგებს ატარებს.

2021  წლის აპრილიდან  საქსტატი სამუშაო ძალის გამოკვლევას კომპიუტერიზირებული  პერსონალური ინტერვიუს (CAPI) მეთოდით განახორციელებს.

CAPI-ს მეთოდით მონაცემთა შეგროვება აღნიშნულ გამოკვლევაში პირველად განხორციელდება  და ის ქაღალდის კითხვარებს ჩაანაცვლებს. ახალი მეთოდი  მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს რესპონდენტის ტვირთს, შეამცირებს  მონაცემთა დამუშავებისთვის საჭირო დროს  და გააუმჯობესებს სტატისტიკური ინფორმაციის ხარისხს.

აღნიშნულთან დაკავშირებით საქსტატის 200-მდე საველე პერსონალს გამოკვლევის მეთოდოლოგიასა და პლანშეტების გამოყენებით მონაცემთა შეგროვების საკითხებზე მიმდინარე კვირაში ტრენინგები უტარდებათ.

პლანშეტებისათვის პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკის პროგრამის Survey Solution გამოყენებით შეიქმნა.

აღსანიშნავია, რომ მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდი საქსტატში პირველად 2018 წელს, სასოფლო მეურნეობათა შერჩევით გამოკვლევაში დაინერგა და მისი გამოყენება დღემდე წარმატებით ხორციელდება, სხვადასხვა გამოკვლევის ფარგლებში.
 

წელი