საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წელი (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახებ)

თარიღი: 16 აპრილი 2021