სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის მარტი

თარიღი: 20 აპრილი 2021