საქსტატსა და იურიდიული დახმარების სამსახურს შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

თარიღი: 23 აპრილი 2021


საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და იურიდიული დახმარების სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ორმხრივ დოკუმენტს ხელი საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ და იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორმა რაჟდენ კუპრაშვილმა მოაწერეს და მომავალ თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ.

„მემორანდუმის ფარგლებში საქსტატი იურიდიული დახმარების სამსახურს უზრუნველყოფს, მისთვის საჭირო სანდო, ობიექტური და დეტალური სტატისტიკური ინფორმაციით. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის თანამშრომლებს გაუწევს შესაბამის კონსულტაციებს, სტატისტიკურ მონაცემთა გამოყენების, დამუშავებისა და მასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ“ - განაცხადა საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ. მისივე თქმით,  საქსტატი იღებს ვალდებულებას, განიხილოს იურიდიული დახმარების სამსახურის წინაშე მდგარი გამოწვევები და სამსახურის მიერ უფლებამოსილებათა ეფექტურად განხორციელების მიზნით მოახდინოს მისი ინფორმაციული უზრუნველყოფა“. 

„იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკურ ინფორმაციაზე წვდომა და საქსტატიდან ინფორმაციის მიღება რათა,    მეტად ეფექტურად მოვემსახუროით ჩვენს ბენეფიციარებს. ასევე იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნცელყოს საქსტატს მათთვის საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით“- განაცხადა იურიდიული სამსახურის დირექტორმა რაჟდენ კუპრაშვილმა. 

მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები შეთანხმდნენ, რომ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში ხელს შეუწყობენ უწყებების საქმიანობას, საჭიროების შემთხვევაში ერთმანეთს მიაწვდიან შესაბამის ინფორმაციას, კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით და ერთობლივად განახორციელებენ დაგეგმილ ღონისძიებებსა და პროექტებს.
 

წელი