საქსტატის დელეგაციის ვიზიტი შვედეთში

თარიღი: 30 აგვისტო 2011

წელი