საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის I კვარტალი

თარიღი: 26 აპრილი 2021

წელი