საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

თარიღი: 29 აპრილი 2021