ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა ივლისი 2011

თარიღი: 1 სექტემბერი 2011

წელი