საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 17 მაისი 2021

წელი