სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წელი

თარიღი: 18 მაისი 2021

წელი