საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

თარიღი: 19 მაისი 2021

წელი