სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის I კვარტალი

თარიღი: 20 მაისი 2021

წელი