სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის აპრილი

თარიღი: 20 მაისი 2021

წელი