ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის აგვისტო

თარიღი: 5 სექტემბერი 2011