სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსის დანერგვა

თარიღი: 21 მაისი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ევროკავშირის პროგრამა Twining-ის პროექტის ფარგლებში, დანიის სტატისტიკის სამსახურთან თანამშრომლობას განაგრძობს.

პროექტის ფარგლებში გასული თვის განმავლობაში საერთაშორისო ექსპერტთა რამდენიმე შეხვედრა გამართა.

შეხვედრები ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა  საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსის (Harmonized Index of Consumer Prices – HICP) განვითარების მიმართულებით განხორცილებული სამუშაოების შეფასება და ინდექსის დანერგვისთვის გეგმის შემუშავება. 

HICP ინდიკატორი ძირითადად, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ  გამოიყენება და წარმოადგენს ფასების სტაბილურობის უმნიშვნელოვანეს მაჩვენებელს. ის ეფუძნება ერთიან, ჰარმონიზებულ მეთოდოლოგიას. საქართველოს მიერ ამ ინდიკატორის წარმატებით დანერგვას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების თვალსაზრისით. 

აღნიშნული მიმართულებით მუშაობა საქსტატის ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტმა  დანიელი ექსპერტების დახმარებით, 2020 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო. განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მონაცემთა კლასიფიკაციის და დამუშავების, ასევე ინდექსის გაანგარიშების მიმართულებით. მისიის დროს საქსტატის მიერ მიღწეული შედეგები, მათ შორის HICP-ის საცდელი მონაცემები მაღალ დონეზე იქნა შეფასებული. გარდა ამისა, შემუშავდა რეკომენდაციები ინდიკატორის შემდგომი განვითარების მიმართულებით, რის შედეგადაც საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2022 წლიდან გამოქვეყნდება. 
 

წელი