ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2020 წელი

თარიღი: 25 მაისი 2021

წელი