ბიზნეს სექტორი, 2011 წლის II კვარტალი

თარიღი: 5 სექტემბერი 2011