პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 ივნისი 2021

წელი