საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაეროს მოსახლეობის ფონდისაგან კომპიუტერულ ტექნიკა მიიღო

თარიღი: 12 სექტემბერი 2011

წელი