საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

თარიღი: 21 ივნისი 2021