ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის ივნისი

თარიღი: 2 ივლისი 2021

წელი