საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 ივლისი 2021