საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ივლისი 2021

წელი