საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-აგვისტო

თარიღი: 23 სექტემბერი 2011

წელი