სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ივნისი

თარიღი: 20 ივლისი 2021